Disclaimer voor
www.cv-monteur-015.nl

Disclaimer voor www.cv-monteur-015.nl

Home/Disclaimer

Het Nederlands Vakman Platform (Kamer van Koophandel nummer: 52488918), uitgever van CV-monteur-015.nl, hierna te noemen N.V.P. verleent u hierbij toegang tot www.cv-monteur-015.nl (“de website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Het Nederlands Vakman Platform behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Het Nederlands Vakman Platform spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op de juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het Nederlands Vakman Platform.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen en het concept liggen bij het Nederlands Vakman Platform en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Vakman Platform , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.